עו"ד אבי זילברפלד
במכתב הערכה לדוד אברון – "ברגע משמח זה, בו פסק ביהמ"ש המחוזי להשיב למרשתי כ – 13 מיליון ש''ח, אינני שוכח את אלו שסייעו להצלחת התביעה ובראש ובראשונה אתה !" [למכתב הערכה]
עו"ד חן גראופן
"בהמשך לחוו"ד שהענקת בהליך ע"א 4027/14 בבית המשפט העליון אבקש לעדכן כי בין היתר על סמך עמדתך המקצועית והממצאים שהעלתה במסגרתה הגיעו הצדדים לכדי סיום המחלוקות על דרך הפשרה" [למכתב הערכה]
עו"ד אילן מוריאנו

"אבקש להודות למר דוד אברון, אשר הדרכתו המקצועית, טרם הדיון, סיעה לי רבות בקעקוע חוו"ד המומחה מטעם התובע" [למכתב הערכה]

עו"ד יעקב נתנאל
ביהמ"ש דחה לאחרונה את תביעת הבנק נגד מרשתי. חלקה של חברתכם בתוצאה מוצלחת זו,  הינו רב ומשמעותי [למכתב הערכה]
עו"ד צחי רוזנבאום

ברצוני להביע את הערכתי לעבודה המקצועית שהושקעה על-ידכם. ביהמ"ש, אימץ את חוות דעת המומחה מטעם התובעים, מר דוד אברון, והורה לבנק דיסקונט להשיב סכומי ריביות, אשר נגבו שלא כדין [למכתב הערכה]

עו"ד רון קלנר

ברצוני להביע את הערכתי לעבודה המקצועית שהושקעה על-ידכם [למכתב המלא]

עו"ד שמואל זבולוני

ברצוני לציין במיוחד את עדותו של המומחה מטעמכם מר דוד אברון, את רמת השירות אותו הענקתם לי ולמרשי ואת היענותכם המידית לפניותינו בכל הקשור לתביעה זו, עובדה אשר בסופו של יום, סייעה למרשי לזכות בתביעתו.[למכתב המלא]

עו"ד יהונתן משולם

חוות דעתכם החתומה ע"י מר דוד אברון, סייעה להדוף את טענת הבנק לפיה כביכול מרשי היה חייב לבנק חוב מאות אלפי שקל. בהתאם לפסה"ד על הבנק לשלם למרשי סכום העולה על מליון שקל כפיצוי. [למכתב המלא]

עו"ד אבי זילברפלד
ביהמ"ש המחוזי אימץ במלואה את חוו"ד שהכנת עבור מרשי       [למכתב המלא]
עו"ד זבולוני שמואל
ברצוני להביע את הערכתי לעבודה המקצועית שהושקעה על-ידכם בבדיקת חשבון הבנק של מרשי"
[למכתב המלא]
עו"ד בן מאיר שחר

במסגרת פס"ד שהתקבל בערעור נמחק למרשי סכום העולה על 3 מ' שקל "  [למכתב המלא] 

עו"ד סגל לירון

"עבודתכם אשר התבטאה בין היתר במקצועיות ומסירות סייעה רבות בניהול המאבק המשפטי"
 
[למכתב המלא]

עו"ד זלצר משה

"אנו מודים לכם על הייעוץ העזרה המקצועית והתמיכה האישית"
[למכתב המלא]

עו"ד ליפשיץ נח

"הנני שמח להודיעך, כי בית משפט השלום דחה את תביעת הבנק"
[למכתב המלא]

עו"ד נתנאל יעקב

"פשרה מוצלחת זו לא הייתה מסתייעת לולא העבודה היסודית המקצועית והמעמיקה שעשיתם "
[למכתב המלא]

עו"ד שטרסברג צבי

"השירות אותו הינך מעניק - הינו מעל ומעבר למצופה "
[למכתב המלא]