ברוך בואך לאתר המחשבונים הפיננסיים
אשר פותחו ע"י מ.א בקרה וניהול 1987 בע"מ

החברה מתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים ומספקת חוות דעת פיננסיות לצרכים משפטיים ובכלל זה עדויות מומחה בבתי משפט.


האתר מתבסס על נתוני ריבית, שערי מט"ח ומדדים מעודכנים Online החל מתאריך 01/01/1990.
באמצעות המחשבונים באתר ניתן לבצע באופן עצמאי חישובים שונים :

א. מחשבון לחישוב ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - לפני פס"ד או חישוב ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק ההוצל"פ - אחרי פס"ד.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ב. ריבית משתנה - חישוב בריבית צמודה לפריים.מחשבון המיועד לחישוב הלוואות און קול, הלוואות קצרות מועד פקדונות שקליים צמודים לפריים.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ג. מחשבון ריבית פיגורים על סכומי חוב לבנק, בהתאם לטבלאות הבנקים השונים הנהוגות בהוצאה לפועל.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ד. מחשבוני ריבית בשיטת החיוב הנהוגה בבנקים לחשבונות חח"ד עסקיים, לפי ריבית הפריים או ריבית החובה.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ה. מחשבון ריבית המבוסס על טבלאות ריבית שונות של החשב הכללי, לרבות ריבית חובה החשב הכללי, ריבית פיגורים החשב הכללי וריבית פיגורים במשכנתאות לדיור.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ו. מחשבון מט"ח לחישובי ריבית על בסיס ליבור $ ארה"ב.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ז. המרת סכומים ממטבע למטבע לרבות המרת מטבע חוץ לש"ח בהתאם לתאריך הנבחר. חישוב השערים הצולבים נעשה ע"פ השערים היציגים כפי שפורסמו ע"י בנק ישראל.
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ח. מחשבוני ריבית והפרשי שער במט"ח.
לכניסה למחשבון מט"ח לחץ כאן
ט. מחשבונים לחישובי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן ולמדד הבניה.
לכניסה למחשבונים לחץ כאן
י. מחשבון משכנתא, חישובי ריבית להלוואות לפי לוח שפיצר
לכניסה למחשבוני משכתנא לוח שפיצר לחץ כאן
יא. מחשבון משכנתא, חישובי ריבית להלוואות על בסיס החזר קרן קבוע
לכניסה למחשבון משכנתא קרן קבועה לחץ כאן
יב. נכיון שיק חישוב ריבית מראש
לכניסה למחשבון לחץ כאן
יג. חישוב ערך עתידי של סדרת תשלומים, או חישוב סכום תקופתי של קרן צוברת עם ערך עתידי ידוע
לכניסה למחשבון לחץ כאן
יד. חישוב שיעור הריבית השנתית האפקטיבית, או חישוב שיעור הריבית הנומינאלית
לכניסה למחשבון לחץ כאן
ממליצים עלינו
 
לכניסה למאגר מידע בנושא התמודדות מול בנקים
לחץ כאן
 
קבלת ניוזלטרס בנושאים של יחסי בנק לקוח חישובי ריבית.
לחץ כאן