03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
נדחתה בהסכמה תביעת בנק הפועלים נגד לקוחה בסכום של 690 אלף ש"ח (7.8.05)

הבנק הסכים כי תביעה אשר הגיש נגד לקוחות הבנק ואשר שוויה להיום עומד על סך 690 אלף ש"ח תידחה והעיקול אשר הטיל על דירתה יבוטל וימחק מרישומי תיק הדירה.זאת תמורת הסכמתה של הנתבעת לוותר על כל טענותיה נגד הבנק התובע


במאי 2000, הגיש הבנק נגד הלקוחה ונגד בעלה, תביעה אשר שוויה להיום 1,5 מליון ש"ח. זאת בגין יתרת חוב בחשבון העסקי שניהלו. לטענת הבנק, הנתבעים לא עמדו בהסכם בדבר מסגרות אשראי שנכרת בין הבנק לבין הנתבעים ולכן העמיד את כל היתרה לפרעון מיידי, כאשר חלקה של הנתבעת ביתרת החוב, עומד על 350 א' ש"ח, נכון ליום התביעה. הנתבעת הגישה באמצעות עורך הדין מני בן מאור כתב הגנה ובו טענה,כי למעשה עמדה בכל התנאים עליהם התחייבה בפני הבנק ולהוכחת טענותיה

צרפה לכתב ההגנה את חוותדעתו של דוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ האומרת, כי לאורך התקופה, עמדה הנתבעת בכל מה שהתחייבה לו כלפי הבנק, במסגרת ערבותה למסגרות האשראי בחשבון הנתבע. כאמור, ביהמ"ש נתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים ובו נאמר, כי תביעת הבנק נגד הנתבעת תידחה ללא צו להוצאות, העיקול אותו הטיל הבנק על דירת הנתבעים יבוטל ויימחק מרישומי תיק הדירה ומנגד, הנתבעת תוותר על כל טענותיה אשר העלתה נגד הבנק התובע
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299