03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
נתבעים טענו כי הבנק ביצע מחדלים בגביית שיקים
שחזרו בחשבון החברה והבנק ויתר על % 95 מסכום תביעתו

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד
הבנק יקבל רק 60 אלף במקום יתרת חוב של מיליון ורבע שקל


5/9/05


במאי 2000, הגיש בנק בבימ"ש השלום בת"א-יפו שתי תביעות בסכום כולל של כ- 438 א' שקל, נגד חברה בע"מ ונגד בעליה. זאת, בגין יתרות חוב שהצטברו בחשבונותיהם.

הנתבעים, הגישו באמצעות עורך הדין יובל אזני כתב הגנה, בו טענו בין היתר, כי הבנק היתנה שירות בשירות כאשר אילצם להפקיד כספים ל- 22 תוכניות חיסכון וזאת בתמורה למתן אשראים וחייב את חשבונותיהם בריבית חובה שלא בהתאם להבטחות שנתן להם.

כמו כן טענו הנתבעים, כי הבנק ביצע מחדלים בגבית שיקים על סך 448 אלף שקל בחתימת צד ג', שהופקדו בחשבון החברה ולא כובדו ע"י המושכים,

מחדל שגרם להם נזקים בסכומים גדולים.הנתבעים צרפו לכתב ההגנה את חוות דעתו של דוד אברון, מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ. המתמחה בחישובי ריבית וייעוץ פיננסי. חוות הדעת נתנה ביטוי כספי לנזקים שנגרמו לנתבעים בגין הטענות שפורטו בכתב ההגנה ואף הציגה טעויות וליקויים נוספים בחשבונות.

בהסתמכו על חוות הדעת של דוד אברון, נתן ביהמ"ש לנתבעים רשות להתגונן כנגד התביעות ולאחרונה נתן ביהמ"ש תוקף של פס"ד להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים והאומר, כי אף על פי שיתרת החוב עומדת ביום הפשרה על כ- 1.25 מליון ש"ח, הרי שבמידה והנתבעים ישלמו לבנק סך של 60 א' ש"ח, יחשב החוב כמסולק.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299