03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בהסכם פשרה ויתר בנק על 70% מיתרת חוב

הבנק קיבל רק 1,35 מליון שקל במקום יתרת חוב של כ 4,7 מליון שקל

(08/01/2006)


עפ"י ההסכם שקיבל תוקף של פסק-דין, הבנק קיבל 1,35 מ' שקל במקום 4,710,490 שקל, שהם סכום יתרת החוב ביום הפשרה.

במאי 2003, הגיש הבנק תביעה נגד חברת בניה וערביה בגין יתרות חוב בחשבונות החברה.

הנתבעים פנו לחברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בחישובי ריביות בנק , כדי שזו תבדוק את התנהלות חשבונותיהם.

בבדיקות שערכה בקרה וניהול, התגלו טעויות וליקויים רבים בניהול החשבונות ע"י הבנק.

במסגרת ההליכים המשפטיים, ניהלו הנתבעים באמצעות עורך דינם מר יואב אבן, מו"מ שנמשך שנתיים כדי לסיים את הפרשה בפשרה, כאשר לאורך כל המו"מ, הם נעזרים בייעוץ המקצועי ובחישובים שהכינה עבורם חברת מ.א. בקרה וניהול.

בסיומו של המו"מ, חתמו הצדדים על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד.

עפ"י ההסכם, אף על פי שחובם של הנתבעים לבנק ביום הפשרה עומד על הסך של 4,710,490 ש"ח, הרי שאם הנתבעים ישלמו לבנק סך של 1,35 מליון ש"ח, יחשב הדבר כאילו שולם החוב כולו.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299