03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
(10/05/2001)
 
ביהמ"ש: בנק שלא מיידע הלווה על חובו, לא יגבה ריבית פיגורים

קבע כי על חברת סי.אי.פי לשלם רק שליש מחובה לבנק לפיתוח תעשיה


בפסק הדין של השופט עדי אזר נקבע, כי חייב שהבנק פעל נגדו למימוש משכנתא אכן עמד בהסדר החוב כפי שנחתם בין הצדדים, ולא נוצרו פיגורים שיצדיקו מימוש המשכנתא. השופט אף קבע כי על הבנק לשלם הוצאות משפט בסך 10,000 שקל. תחילת האירועים במרץ 94', אז נחתם הסכם פריסת חוב בין בנק לאומי לבין לקוחותיו. בהסכם נקבע שהחוב בסך 430 אלף שקל, ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית צמודה בשיעור 4% לשנה. החוב ישולם ב-180 תשלומים חודשיים רצופים החל מיום 1.1.94 ועד 1.12.2008. בשנת 96' טען הבנק, כי הלקוחות לא עמדו בהסכם ופיגרו בתשלומי ההחזרים. לאומי פתח נגד החייבים תיק בהוצל"פ בו ביקש לממש משכנתא על נכס שמושכן לטובתו במסגרת אותו הסדר. אלא שהלקוח לא ויתר, והגיש בבימ"ש

השלום בת"א תביעה לפסק דין הצהרתי שיורה כי הבנק אינו רשאי לממש את המשכנתא במסגרת הליכי הוצל"פ. כמו כן, ביהמ"ש התבקש לפסוק שהלקוח רשאי לפרוע את החוב בתנאים הנגזרים מניסוח ההסכם. במקביל, פנה התובע לחברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ , המתמחה בחישובי ריביות בנקים, במטרה לבדוק את יתרת החוב. כמו כן הוא ביקש להכין חוות דעת מומחה שתוכיח את טענתו האומרת כי מה - -15 במרץ 94' ועד לפתיחת הליכי ההוצאה לפועל נגדו הוא עמד בתנאי ההסכם ככתבם. בפסה"ד קובע ביהמ"ש, כי החישוב המוצג בחוות דעתו של המומחה הוא זה שתואם את לשון ההסכם, ולא לוח הסילוקין על פיו פעל הבנק. עוד קבע ביהמ"ש, כי אין לבנק עילה למימוש המשכנתא ועליו לערוך ולמסור ללקוח תוך 30 ימים לוח תשלומים חדש המתאים להסכם
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299