03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בנק המזרחי ויתר על כ- 72 אחוז מחובו של לקוח, והעמידו על
סכום של 500 אלף שקל בלבד, במקום 1.8 מיליון שקל שתבע.


הבנק הסכים להתפשר עם הלקוח ולהעמיד את חובו על סכום זה, לאחר שהתברר מבדיקת כלכלני חברת מ.א בקרה וניהול, המתמחה בבדיקת חשבונות וריביות בנקים, כי הבנק ביצע בחשבון הלקוח פעולות שגויות, שלא על-פי ההסכם עימו.

ביולי 2000 הגיש בנק המזרחי תביעה לבית משפט השלום כנגד חברת "שיווק גלעד ", מרמת השרון, בגין חוב, הנאמד כיום בסכום של 1.8 מיליון שקל. כדי להבטיח את החזר החוב, וכחלק מהקצאת האשראי, משכן הבנק, טרם הגשת התביעה, נכס בבעלות הלקוח בשווי של 380 אלף דולר.

באמצעות עו"ד אילן לקפיש, ביקש הלקוח רשות להתגונן, ובית משפט השלום קיבל את בקשתו. בטיעוני ההגנה טען הלקוח כי הבנק ביצע בחשבונו פעולות שגויות, שלא על-פי ההסכם עימו, עת פתח את החשבון. בעדותו בבית המשפט, הציג דוד אברון, מנכ"ל חברת מ.א בקרה וניהול, המתמחה בבדיקת חשבונות וריביות בנקים, שורה של ליקויים, בין השאר חישובי ריבית שגויים, אי העמדת הלוואה לטווח ארוך, כפי שסוכם עם הבנק, החזרת צ'קים בניגוד לאשראי שהעמיד הבנק לחשבון, ועוד.

בתום חקירת פקידי הבנק שהיו מעורבים בניהול החשבון, על-ידי בא כוחו של הנתבע, עו"ד אילן לקפיש, הודיע הבנק כי הוא מוכן להגיע לפשרה. על-פי הסכם הפשרה, הסכים הבנק להעמיד את חובה של החברה, העוסקת בשיווק סיטונאי של מוצרי טואלטיקה, על סכום של 500,000 שקל בלבד ויתרת החוב תיחשב כמסולקת. לאחר התשלום יבטל הבנק את שיעבוד הנכס, בשווי של 380 אלף דולר, שנרשם לבנק במסגרת האשראי שהעמיד.

בשבוע שעבר קיבלה שופטת בית משפט השלום בתל-אביב, נורית רביב, את הסכם הפשרה במלואו ונתנה לו תוקף של פסק דין.

פורסם באתר : http://www.netonews.co.il
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299