03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
(13.38,24,24.04.2001)
 
דיסקונט תבע לקוח על חוב, וננזף ע"י ביהמ"ש

בנק דיסקונט תבע לקוח על חוב של 110 אלף ש"ח.בכתב ההגנה ניטען כי הבנק היתנה שירות בשרות,
גבה ריבית עודפת וביצע פעולות בחשבון הבנק ללא היתר. השופטת קיבלה את עמדת הנתבע


"התנהגות בנק דיסקונט הייתה מנוגדת לכל הגיון כלכלי". כך קבעה השופטת דליה מארק-הורנצ'יק, בפסק דין שניתן בתביעת בנק דיסקונט מלקוח על חוב של למעלה מ-100 אלף שקל. מעשה שהיה לאזרח מ' היה עסק לשירותי גיהוץ. בשנת 96' הגיש הבנק תביעה נגד העסק, עקב חוב של כ-110 אלף שקל (300 אלף שקל במונחים של היום). מ' הגיש כתב הגנה שנתמך בחוות דעת מקצועית של חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ , המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים. מ' טען, כי הבנק הסכים להעניק לו אשראי רק בתנאי שיפתח תוכניות חיסכון. הצעד הביא את חשבון הבנק של מ' ליתרות חובה גבוהות, שהריבית עליהן היתה גבוהה מהריבית שנתקבלה עבור תוכניות החיסכון השופטת: הבנק פעל ללא רשות בפסק דינה קיבלה השופטת דליה מארק-הורנצ'יק את טענות הנתבע וקבעה כי התנהגות הבנק הינה

פסולה ונטולת היגיון כלכלי. בדבריה התייחסה לעובדה כי למרות מצב חשבון העו"ש דרש הבנק ממ' לפתוח 11 תוכניות חיסכון ו-35 קופות גמל. השופטת אף הוסיפה כי התובעת איפשרה ללקוח לחרוג ממסגרת האשראי ולא אישרה את הגדלת המסגרת, כדי לגבות חיובי ריבית גבוהים שלא בצדק. כן קיבלה השופטת את הטענה כי הריבית על הפיקדונות אותם נאלץ מ' לפתוח היתה נמוכה משמעותית מזו ששילם לבנק. עוד קבעה השופטת, כי הבנק פעל בחשבונו של מ' ללא רשות וללא סמכות. הבנק לא הצליח להציג מסמכים אותנטיים להזמת הטענה. השופטת אף קיבלה את הטענה כי הבנק חישב ריבית יומית על פי 360 ימים בשנה ולא על פי 365 ימים, כפי שהיה צריך. בסיכום הדברים קבעה השופטת, כי הנזק שנגרם ללקוח עקב פעולות הבנק עולה על סכום התביעה ודחתה את תביעת הבנק.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299