03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בית המשפט פסל תביעת בנק נגד ערבים לחברה
החייבת 78 מיליון שקל מלהתברר בסדר דין מקוצר

השופט קבע כי הבנק פעל בניגוד להסכם המחייב בינו לבין הלקוח.


פקס – בנק
עיתון פקס לענייני בנקאות
בעריכת עו"ד גלעד נרקיס
גלעד נרקיס –משרד עו"ד

23/11/06

פסילת תביעה מלהתברר בסדר דין מקוצר - אי קיום הסכם

תמצית פסק דין העוסק בחיובו של הבנק לקיים את הוראות ההסכם כלשונן. משחטא הבנק לחובתו זאת, חזר לשרור מצב הדברים ה"רגיל" ומצב זה, כאמור אינו מאפשר הגשת תביעה בסדר דין מקוצר, בהסתמך על פיסת נייר שמייצר צד להליך בעצמו.

סקירת פסק הדין נערכה על ידי עו"ד מירב מור.

א' 1543/06 (בש"א 19507/06) מחוזי תל-אביב, שולמית קרבי נ' הבנק לפתוח התעשייה, כבוד הרשם ברוך שמואל.

עובדות המקרה: הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר, כנגד חברה וערבים לחובותיה, ביניהם המבקשת. לטענת הבנק, החברה (נתבעת 1) הפרה התחייבויותיה על פי הסכם לליווי פיננסי לפרויקט בנייה, וחובה כלפי הבנק מסתכם בכ-78 מיליון ₪, אך לצורכי אגרה העמיד הבנק את תביעתו על סך של 5 מיליון ₪.

הערבים הגישו בקשה למחיקת כותרת, ולחלופין בקשת רשות להגן, תוך שהם מסתמכים, בין היתר, על ייעוץ שניתן על ידי דוד אברון, מנכ"ל "מ.א. בקרה וניהול בע"מ", לפיו הבנק לא קיים את ההסכם, ובין היתר, את סעיף 9 ל"הסכם לתנאי עסק כלליים" עליו חתומה החברה, לפיו: "העתק מרישומי הבנק שאושר על ידי הבנק בחתימתו או בחתימת פקידו על גבי אותו העתק או על גבי מסמך נפרד, יהווה הוכחה לכאורה כלפי הלקוח לגבי עצם קיומם של הרישומים ונכונות הפרטים המופיעים בהם." הוראה דומה קיימת גם בסעיף 23 לכתבי הערבות עליהם חתומים הערבים. תדפיס יתרות החובה של החברה, אשר הוגש במסגרת תביעת הבנק, לא היה חתום כנדרש בסעיפים הנ"ל.

לטענת הבנק, יש לראות בתדפיס זה ראשית ראיה, כפי הנדרש בהליך הנדון (סדר דין מקוצר).
לטענת המבקשת, יש לדבוק בהוראות ההסכם, ואין לראות במסמך זה בסיס לתביעה בסדר דין מקוצר.

הוחלט, בקבלת טענת המבקשת קבע בית המשפט, כי "באופן רגיל מקטע מדף או דף סיכום של חשבון, אינם יכולים להוות בסיס לתביעה בסדר דין מקוצר. מה שמעניק למסמך כזה את כוחו ומאפשר את השימוש בו לצורך תביעה בסדר דין מקוצר, הוא אותו הסכם בין הצדדים. משכך, ועל מנת שכוחו ההסכמי של המסמך יעמוד לו, מחויב הבנק לקיים את הוראות ההסכם כלשונן. משחטא הבנק לחובתו זאת, חזר לשרור מצב הדברים ה"רגיל" ומצב זה, כאמור אינו מאפשר הגשת תביעה בסדר דין מקוצר, בהסתמך על פיסת נייר שמייצר צד להליך בעצמו. לפיכך נמחקת הכותרת בסדר דין מקוצר מן התובענה."

בית המשפט הטיל על הבנק שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪, בצירוף מע"מ. ניתן ביום 15.11.06; את הנתבעת יצג עו"ד סגל לירון.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299