03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בנק ביקש מביהמ"ש למחוק את תביעתו נגד לקוח 3 שנים לאחר הגשתה


בחודש מרץ 97' הגיש הבנק תביעה על סך של 147,343 ש"ח נגד לקוח. זאת, בגין יתרת חוב בחשבונו. בדיקה שערכה עבורו חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בבדיקת ריביות בנקים העלתה, כי בניגוד לאמור בכתב התביעה, הרי שביום התביעה אמורה היתה היתרה בחשבון לעמוד על כ- 100 א' ש"ח בזכות

הנתבע, באמצעות עורך הדין שלמה ארדינסט הגיש בקשת רשות להתגונן והבקשה התקבלה. בתאריך 25/1/00, לפני תחילת שמיעת הראיות בתיק, הסכים הבנק למחוק את התביעה. ביהמ"ש התבקש לתת לכך תוקף של פס"ד וסגנית נשיא בימ"ש השלום בת"א השופטת י. שיצר נעתרה לבקשת המחיקה
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299