03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
הבנק תבע מהלקוח מיליון ₪ והתפשר על 210 אלף ₪
http://www.netonews.co.il 23.01.2007

בהסכם פשרה, שקיבל השבוע תוקף של פסק דין, מחק הבנק 900 אלף שקל
מיתרת חוב של לקוח, המהווים כ-80 אחוז משווי יתרת החוב.


הסכם הפשרה התקבל עוד בטרם התקיים הדיון בבקשת הלקוח להתגונן, בקשה שהתבססה על חוות דעת של חברת מ.א. בקרה וניהול, המתמחה בחישובי ריביות ובבדיקת חשבונות בנקים, שהציגה טעויות וליקויים בחשבון.

בינואר 2005, הגיש הבנק תביעה על סך כ-900 אלף שקל נגד חברה העוסקת בתחום הטקסטיל וההלבשה, בגין יתרות חוב בחשבונה.

הנתבעים הגישו באמצעות עו"ד שמואל זבולוני, בקשת רשות להתגונן, בטענה כי בחשבון התגלו טעויות וליקויים רבים, שאינם מעמידים את חובה של החברה על הסכומים אותם תבע הבנק. לבקשה צירף עו"ד זבולוני חוות דעת של כלכלני חברת מ.א. בקרה וניהול, המתמחה בחישובי ריביות ובבדיקת חשבונות בנקים, ממנה עולה כי הבנק התנה שירות בשירות, כאשר אילצם להפקיד כספים לתוכניות חיסכון, וזאת בתמורה למתן אשראי. עוד עלה מבדיקת מ.א. בקרה וניהול, כי הבנק חייב את החשבון בריבית חובה הגבוהה מהמוסכם בין החברה לבנק, ובניגוד להבטחות.

חוות דעתה של החברה, שהוגשה על-ידי דוד אברון, מנכ"ל מ.א. בקרה וניהול, נתנה ביטוי כספי לנזקים שנגרמו לנתבעים בגין הטענות שפורטו בבקשה לרשות להגן ואף הציגה טעויות וליקויים נוספים בחשבון.

במקביל להליך המשפטי, שהתנהל בפני השופטת ורדינה סימון, בבית משפט השלום בתל-אביב, ניהלו הצדדים משא-ומתן, על מנת להגיע לפשרה. במשא ומתן, שלווה בייעוץ מקצועי של דוד אברון, הציגו הנתבעים את הטעויות והליקויים של הבנק בחשבון.

בהסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים, הסכים הבנק למחוק כ- 900 אלף שקל משווי התביעה. למרות שיתרת החוב של החברה עומדת ביום הפשרה על סכום של 1,100,000 שקל, הרי שבמידה והנתבעים ישלמו לבנק סך של 210 אלף שקל, יחשב החוב כמסולק ויבואו לסיומם הסופי והמוחלט כל המחלוקות בין הצדדים והתביעה תימחק. כאמור, שופטת בית משפט השלום בת"א, ורדינה סימון, נתנה להסכם הפשרה תוקף של פסק דין.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299