03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בנק מחק בהסכמה תביעה בשווי 2.75 מליון ₪ נגד מנהל בחברה


תחילתו של הסיפור בתביעה שהגיש הבנק בחודש אוגוסט 2003, נגד החברה ונגד מנהליה, בגין יתרת חוב של 1.7 מליון ₪ בחשבון החברה.

אחד ממנהלי החברה שלא היה מעורב בניהול החשבון באופן פעיל, פנה לחברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים, כדי שזו תבדוק את דרך ניהול החשבון ע"י הבנק.

הוגשה בקשה למתן רשות להתגונן בה נטען בין היתר, כי הבנק אפשר ביצוע פעולות בחשבון, בניגוד לאמור בהסכם פתיחת החשבון, כאשר המתגונן מצרף לבקשה, את חוות דעתו של דוד אברון, המומחה מטעם מ.א. בקרה וניהול בע"מ האומרת, כי שווי הפעולות שנעשו בניגוד לאמור בהסכם פתיחת החשבון, עולה בהרבה על סכום התביעה.

לאחר דיונים משפטיים שנמשכו עד לימים אלו, מבלי שהבנק הצליח לסתור את טענות הנתבע, הסכים הבנק לדחות את תביעתו נגד אותו המנהל.

לדברי עו"ד א.זילברפלד, המתמחה בדיני בנקאות, תנאי הסכם בנק-לקוח מחייבים לא רק את הלקוח, כי אם גם את הבנק עצמו. הגדרת "בעלי זכות החתימה" מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ניהול החשבון, ועל הבנק לכבדם באדיקות.

ככל שהבנק מפר תנאי זה, הלקוח זכאי לטעון כי כל פעולה שבוצעה ע"י הבנק, בניגוד להוראותיו ביחס לזכויות החתימה, אינה מחייבת את החשבון, בדיוק כפי שהיה במקרה הנוכחי.

לפיכך, לקוח הסבור כי בוצעה בחשבונו פעולה בניגוד להוראות זכויות החתימה בחשבון, חייב למצות זכויותיו עד תום, ולמנוע חיובו שלא כדין.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299