03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בנק תבע חברה על חוב של כ- 3 מיליון שקל, מחק בפשרה
כ-60% מהחוב והעמידו על 1.2 מיליון שקל בלבד


2/8/2007


בית משפט השלום בת"א נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין בנק לבין חברה, לפיו מחק הבנק כ-60 אחוז מחובה של החברה.

באפריל 2006 הגיש הבנק תביעה נגד החברה, בגין יתרת חוב של כ-2.5 מיליון שקל, נכון למועד התביעה. הבנק טען כי החברה קיבלה אשראי, אך לא עמדה בהתחייבויותיה לפרוע את האשראי והתעלמה מכל פניות הבנק לפרעה.

באמצעות עו"ד יעקב נתנאל ביקשה החברה רשות להתגונן. בבקשה נטען בין היתר, כי הבנק פעל בניגוד למוסכם, חייב את החברה בתוספת סיכון גבוהה מהמוסכם בין הצדדים, כי הבנק העמיד לחברה קווי אשראי לטווח קצר ובריבית גבוהה, במקום האשראי המובטח לטווח ארוך, בריבית זולה יותר וכי בניגוד למוסכם חייב את חשבון החברה בעמלות הקצאת אשראי.

על-פי ממצאי חוות דעתו של דוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים, עד לתאריך מסוים נהג הבנק בהתאם לסיכומים עם הלקוח, אך החל מאותו תאריך ואילך שינה הבנק באופן חד צדדי את תנאי החשבון. עפ"י חוות הדעת של מ.א. בקרה וניהול הרי שבמידה והבנק היה נוהג בהתאם לטענות החברה, היתרה בחשבון הייתה שונה באופן משמעותי לטובת החברה והבנק לא היה מעמיד את היתרה לפירעון מיידי.

הבנק הסכים לפשרה עם החברה, לפיה תשלם החברה לבנק סכום של 1.2 מיליון שקל בלבד לסילוק החוב, והתביעה, אשר שוויה ליום הפשרה עמד על סכום של כ-3 מיליון שקל, תימחק.

כאמור בימים אלה, נתן בית משפט השלום בת"א תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299