03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
שמונה שנים לאחר הגשת תביעה, הסכים הבנק להקטין את סכומה המקורי
מ - 451 א' ש"ח ל - 60 אלף ש"ח


בשנת 92 הגיש הבנק תביעה בסך של כ- 451 א' ש"ח נגד חברה ונגד ערביה, בגין יתרת חוב בחשבון החברה. הנתבעים, באמצעות עורך הדין שלמה ארדינסט, הגישו בקשת רשות להתגונן בטענה, כי הבנק שינה את תוספת הסיכון בניגוד למוסכם, גרם לחשבונם נזקים בהתניית שירות בשירות וחייב את החשבון בריבית יומית המבוססת על 360 ימים בשנה. הם צרפו לתצהירם חוו"ד מומחה שערכה עבורם חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ המתמחה בבדיקת ריביות בנקים. עפ"י חוות הדעת, חובה של החברה לבנק ביום הגשת התביעה עמד על כ- 40 א' ש"ח בלבד.

ביהמ"ש נעתר לבקשה ונתן לנתבעים רשות להתגונן. בתאריך 16/1/00, כאשר שווי התביעה המקורית הגיע לסכום של למעלה משני מליון ש"ח, הסכים הבנק לכך שסכום התביעה המקורי יוקטן ל- 60 א' ש"ח. בנוסף, אף על פי שערכו של הסכום המוקטן הגיע ביום הפשרה לסך של כ- 280 א' ש"ח, הוסכם כי הנתבעים ישלמו לבנק סכום של 180 א' ש"ח בלבד, שהוא הסכום עליו הצביעה חוות הדעת של בקרה וניהול. כמו כן הסכים הבנק, כי יתרת החוב המוסכמת תשולם לו ב- 60 תשלומים חודשיים. שופט ביהמ"ש המחוזי י. סלטון נתן תוקף של פס"ד להסכמה בין הצדדים
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299