03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
(15.07.99)
 
בנק חויב לשלם 1.34 מיליון שקל פיצויים לחברה ומנהלה על הפרת הסכמים


בנק חוייב בבית המשפט המחוזי בת"א, לשלם פיצויים של 1.35 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה לחברה, בעל השליטה ומנהלה, ואשתו, לאחר שנקבע, כי הבנק הפר הסכמים ונהג שלא בתום לב. הבנק חוייב עוד לשלם לתובעים הוצאות בסכום של 100 אלף שקל. החברה ניהלה עסק של ייצור אריזות רכות שפעל מאז 1949. התובעים טענו, כי הבנק גרם להתמוטטות החברה לאחר שדרש בניגוד להסכם וללא סיבה מוצדקת פירעון מיידי של חובותיה. הבנק טען

להגנתו, כי התובעים פעלו תוך חריגה ממסגרות האשראי שהוקצו להם ומבלי שיהיה בידיו כיסוי מספק בביטחונות. השופטת ד"ר דרורה פילפל קבעה, כי לבנק לא היתה סמכות לפרוע כרצונו את ההלוואות לטווח ארוך של החברה, וששולמו כסידרן על ידה, ובכך התנהג בחוסר תום לב בדרך מקובלת. השופטת קבעה, כי לבנק היה חלק נכבד בהידרדרות שחלה במצב החברה. חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ , המתמחה בבדיקת ריביות בנקים בדקה את חשבונות התובעים
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299