03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בית המשפט פסק כי דרך חישוב יתרת החוב על ידי
דוד אברון מחברת מ.א. בקרה נכונה
ופסל את דרך חישובו של המומחה מטעם התובעת


ביהמ"ש לא קיבל את תביעתה של חברת ארבל הנדסה וקבלנות 1983 בע"מ לחייב את קרן תל-אביב לפיתוח בריבית חובה בנקאית ופסק כי קרן החוב תחויב לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה בלבד.


ביולי 2002, הגישה ארבל בבימ"ש השלום בת"א תביעה ע"ס 2,400,000 ש"ח לצרכי אגרה בגין יתרות חוב שלטענת ארבל עמדו בתאריך 30/07/02 על 3,250,326 ש"ח ולחילופין על 2,796,225 ש"ח, כאשר חלק גדול מסכומים אלו הינו ריבית חובה.

ארבל צרפה לכתב התביעה חוות דעת של מומחה לחישובי ריבית מטעמה המפרטת את דרך חישוב יתרת החוב הנתבעת.

קרן תל-אביב לפיתוח פנתה באמצעות עורכי הדין גדעון פישר, יגאל קווה ורועי גאליס לדוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בחישובי ריבית ובדיקת חשבונות בנקים, כדי שיבדוק את דרך חישוב יתרת החוב הנטענת.

בבדיקתו מצא דוד אברון, כי ארבל השיתה על קרן יתרת החוב ריבית חובה גבוהה, אשר נבעה בעיקר מיתרות חובה שהצטברו בחשבון ארבל בבנק, כתוצאה מפעילויות שונות אשר לא היה להן קשר עם יתרת החוב הנתבעת.

בפסק הדין נקבע, כי חישובי המומחה מטעם ארבל לא מבודדים בין תשלומי הריבית ששילמה ארבל לבנק בגין אי קבלת כספים מהפרויקטים נשוא התביעה, לבין תשלום ריבית לבנק בגין חובות/התחייבויות אחרות.
לעומת זאת נאמר בפסק הדין, חוות הדעת של דוד אברון בדקה את הנתונים הרלוונטיים בלבד, בהסתמך על הסכומים אותם פסק המומחה ההנדסי מטעם בית המשפט, והתעלמה מנתונים שאינם רלוונטיים, שאינם קשורים לפרויקט נשוא התביעה.

בפסק הדין נקבע, כי הסכומים אותם נותרה הקרן חייבת לארבל בצירוף ריבית והצמדה מיום היווצרות כל חוב ועד ליום התביעה מגיעים לסך 524,854.94 ש"ח בלבד.

לחץ כאן לצפייה בפסק דין
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299