03-5754051
תמונת דגל לאתר באנגלית
תמונת דגל לאתר ברוסית
 
בנק מחק בהוצל"פ סכום של כ-4,1 מליון ₪ המהווים 80%
מיתרת חובה של חברה והערבים לחובותיה


עפ"י הודעת הבנק לנתבעים, הרי שעם תשלום הסך של 1,1 מליון ₪, יבוטלו כל ההליכים נגד החברה ונגד הערבים לחובותיה והבנק יפעל לביטול המשכנתא.

בפברואר 97' הגיש הבנק בבימ"ש השלום בחיפה, תביעה ע"ס של כ- 646 א' ₪, נגד חברה ונגד ערביה.

הנתבעים הגישו בקשת רשות להתגונן בה נטען בין היתר, על גביית ריבית יתר בגין שינוי שעור תוספת הסיכון המוסכמת ללא יידועם במפורש, בגין התניית שירות בשירות בפתיחת תכניות חיסכון ובגין חיוב חשבון החברה בריבית יומית המתבססת על שנה בת 360 ימים.

לתצהירם צרפו הנתבעים חוות דעת מומחה אותה הכין דוד אברון מנכ"ל חברת מ.א. בקרה וניהול בע"מ, המתמחה בבדיקת חשבונות בנקים האומרת, שחישוב טענות הנתבעים, מאיין את רוב רובו של הסכום הנתבע על-ידי הבנק.

ביהמ"ש דחה את בקשת הרשות להתגונן והנתבעים הגישו ערעור אשר התקבל וניתנה החלטה הנותנת להם רשות להגן על כל טענותיהם .

במרץ 2007, ניתן בבימ"ש השלום בחיפה פס"ד, המחייב את הנתבעים בסכום התביעה, בקיזוז הסכום שנתקבל בחוות דעתו של דוד אברון בגין הטענה של חיוב החשבון בריבית יומית המתבססת על שנה בת 360 ימים.

על סמך פסק דין זה, הבנק פתח נגד הנתבעים תיק בהוצאה לפועל, כאשר במקביל, הנתבעים הגישו באמצעות עו"ד אסף גסטפרוינד במאי 2007, ערעור על פסה"ד לבימ"ש המחוזי בחיפה. יצויין כי עו"ד גסטפרוינד ייצג את הנתבעים רק בשלב הערעור.

ב- 05/12/07, כאשר יתרת החוב בהוצל"פ, הגיעה לסכום העולה על 5,2 מליון ₪ ובטרם התקיים הדיון בערעור במחוזי, הודיע הבנק באמצעות בא כוחו, שעם תשלום סך של 1,1 מליון ₪ (אשר שולמו כבר בפועל ע"י הנתבעים), יפסקו ויבוטלו כל ההליכים המשפטיים והליכי הוצל"פ נגד הנתבעים כולם והבנק ידאג לביטול המשכנתא.
כתובת: דרך מנחם בגין 7 - רמת גן | טלפון: 03-5754051 | פקס: 03-6114299